Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘småskaliga livsmedelsproducenter’

Ändå sedan starten av bloggen har jag varit särskilt intresserade av de småskaliga livsmedelsproducenterna. Genom att göra reportage på plats har jag visat på deras idoga arbete med mathantverket men även tittat närmare på produkter som är något utöver det vanliga.

Eftersom jag till stor del lever och lagar mat efter årstidernas växlingar med egen husbehovsodling av grönsaker, rotsaker, frukt och bärbuskar. Bin och gäss som bidrar till mångfalden, är det naturligt att även med detta projekt arbeta efter vad som bjuds i säsong.

Nu kommer jag på uppdrag av Värmlandsmat att lyfta fram de mathantverkare som finns i föreningen.

Inledningsvis har detta skett genom provsmakning av produkter som jag tagit bilder på och skrivit om.

Vi kommer fortsättningsvis att arbeta tematiskt genom att under majmånad bl.a visa på kött och charkproducenter, fiskleverantörer och annat som passar in här.

När vi går in i juni är det hög tid för primörer och andra grönsaker att få sin chans att frodas på sidan.

Det kommer även att flaggas för speciella aktiviteter som Värmlandsmat står bakom.

Read Full Post »